agri_black
Edit Content

Смукателна входяща линия на помпа за вода HD с бързи връзки Ferrari

Смукателна входяща линия на помпа за вода HD с бързи връзки Ferrari е предназначена за оборудване на моторни и тракторни помпи с малка и средна мощност и налягане (едностъпални) с дебит 70-130 m3, като дава възможност за пренос на чисти води в сектор напояване. Бързата връзка Ferrari позволява изграждане на по-къси и с по-малка денивелация смукателни линии.

Смукателната входяща линия на помпа за вода HD се състои от Дънен клапан с женска бърза връзка, Смукателен гумен маркуч с метална спирала, Тръба метална поцинкована с бързи връзки, 3 m., Фланшова връзка с мъжка бърза връзка + нипел 3/4 поцинкована и Оборудване за обезвъздушаване.
Тя е предназначена за монтаж на моторни и  тракторни помпи за вода с водочерпене от канали, езера…
Препоръчва се за моторни помпи с по- голяма дължина на смукателната линия и такива с по-висока мощност и налягане.
Маркучът се захваща посредством усилени скоби с болт. Този с PVC спирала е с работна температура: -20 ̊ +60 ̊ , а  смукателно-нагнетателният маркуч с метална спирала – с температурен режим – -30°С +120°С.

tbi bank loading
моля изчакайте
Translate »
Scroll to Top