Съоръжение Био реактор за производство на торф  CLF MODIL MDR5 200.20

BIOGEST.Present.CLF-MODIL-2019-ENG

Предимства: Редуцира до 85%  течната и суха маса.

Краен продукт високачествен торф с високо съдържание на органичен азот  и високо съдържание на микроелементи.

Използването на тора като компост гарантира постепенно освобождаване на хранителни вещества, по-специално азота в почвата. Установен е факта, че в сравнение с общия азот, който се съдържа в компоста е до 10-15% ,  лесно достъпен минерален азот е в границите  на  10-20%  от общият азот , който се минерализира през първата година и 65-85% е резервен азот, който остава в почвата.

Готовият продукт се използва за наторяване на земите за повишшаване на органичното вещество  в почвата и нейната структура.

Входящи продукти : слама, оборски тор, отпадъчни продукти от растителен и животински произход, деджестат отпадъчен продукт от централи за биогаз.

 

Още