agri_black
Edit Content

Biomodil-компостиращи съоръжения

Компостиращи системи и съоръжения за редуциране на растителни, животински отпадъци, отпадъчни продукти получени от производството на биогаз и други в  компост с високо съдаржание на азот и микро елементи. Широко изполван за наторяване и обогатяване на почвата. Високото съдържание на органичен азот.Повишаване качеството на почвата.

Translate »
Scroll to Top