agri_black
Edit Content

Полезните качества на лимеца

лимец

През последните години интересът към естествените, нетрадиционни и полезни храни, които са в основата на природосъобразното хранене, става все по-голям. Една от най-предпочитаните храни за поддържане на здраво тяло и пречистване на кръвта, е лимецът

Лимецът в България:

В България през последните години има  засилен интерес към биологично производство на еднозърнест и двузърнест лимец поради факта, че от 2007 г. се субсидира биологичното му производство на лимц по Схемата за единно плащане на площ и мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програма за развитие на селските райони за периода (2007-2013 г.).

Видовете лимец:

Еднозърнест и двузърнест са видовете лимец, които се произвеждат у нас.
Еднозърнестият лимец е една от най-ранно култивираните форми пшеница. В България е би отглеждан в Хасковско, Старозагорско, Ямболско, Пернишко, Софийско, Кюстендилско известен под названието „яза”. Разпространените у нас форми не са взискателни към топлината и са силно сухоустойчиви и студоустойчиви, което ги прави много подходящи за отглеждане при променящите се климатични условия. Могат да се развиват и при по-висока надморска височина между 700 и 1300 метра, където отглеждането на съвременната пшеница е невъзможно.
Двузърнестият лимец от своя страна, е известен под названието  Капладжа или Полуполба. Той също е непретенциозен към условията на вереене. Подходящ е за отглеждане в планински и хълмисти райони върху трудно достъпни и неизползваеми земи.

Специфики на отглеждане:

Лимецът може да се отглеждат върху бедни, каменисти, непропускливи и ниско плодородни почви. Добри предшественици са култури, които остават почвата чиста от плевели и в добро структурно състояние. Семената се засяват на дълбочина 3-4 см в повърхностния почвен слой, а сеитбената норма е около 20 kg/da. Лимецът е непретенциозен в хранително отношение растение и в този смисъл торенето не се препоръчва. Лимецът е алтернатива за земеделските производители в България, които могат да включат още една култура в сеитбооборота си, което би им гарантирало стабилни приходи в условия на резки климатични промени. Примитивните или известни още като “древни” пшеници еднозърнест и двузърнест лимец днес са основен продукт на органичното земеделие поради нарасналия интерес към търсене на неконвенционалнихрани и култури с ниски вложения.

Translate »
Scroll to Top