13.02.2016

кредитиране

Възможност за лизинг на всички машини.

Фирмата има изградени кантакти с всички  банкови и лизигови институции на територията на страната.